1. fritt skepp gör fritt gods

  fritt skepp gör fritt gods, folkrättslig regel för sjöstridskrafters behandling av handelsfartyg i krig.
 2. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.
 3. karta

  karta, avbildning av jorden, månen etc. eller del därav på ett plant material.
 4. fotomontage

  fotomontage, bildkomposition uppbyggd av fotografier eller delar av fotografier monterade på ett gemensamt underlag.
 5. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 6. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 7. Fritt Militärt Forum

  Fritt Militärt Forum, partipolitiskt obunden tidskrift för debatt i försvarsfrågor, nedlagd 2003.
 8. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 9. fritta

  fritta, mellanprodukt vid viss keramisk tillverkning: en blandning av keramiska råmaterial smälts, varefter smältan snabbt kyls i vatten eller luft ( frittning) till ett granulerat glas.
 10. laissez-faire

  laissez-faire, inom ekonomin en uppfattning enligt vilken individer och företag fritt bör få besluta, utan inblandning av staten, hur de ska använda sina resurser för att samhällsekonomin ska fungera bäst.