1. frittporslin

  frittporslin, ett mer eller mindre genomskinligt porslin, bränt vid lägre temperatur än fältspatporslin.
 2. laissez-faire

  laissez-faire, inom ekonomin en uppfattning enligt vilken individer och företag fritt bör få besluta, utan inblandning av staten, hur de ska använda sina resurser för att samhällsekonomin ska fungera bäst.
 3. plankton

  plankton, organismer som svävar fritt i vattnet i hav ( haliplankton) och sjöar ( limnoplankton) och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur (nekton) och bottenlevande organismer (bentos).
 4. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 5. hjul

  hjul, enkel maskin med två distinkta användningsområden: som vagnshjul och som element i maskiner (t.ex. kugghjul, svänghjul).
 6. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 7. fröväxter

  fröväxter, enligt den klassiska systematiken den ena av växtrikets två huvudavdelningar; den andra är kryptogamerna (sporväxter).

 8. differentiering

  differentiering, uppdelning, skapande eller uppkomst av skillnader (differenser) inom något som först varit enhetligt; term inom skolväsendet.
 9. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 10. kompass

  kompass (italienska compasso ’kompass’, egentligen ’cirkel’, ’passare’, av compassare ’stega’, ’avmäta’, ’mäta med passare’, av latin passus ’steg’), instrument som bland annat används för att bestämma rörelseriktning eller bäring till föremål på jordytan.