1. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 2. oxidation

  oxidation, kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.

 3. akvedukt

  akvedukt, bro som har till uppgift att föra en vattenledning med fri vattenyta eller en trafikkanal över en dalgång, en väg, en järnväg eller ett vattendrag.
 4. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 5. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 6. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 7. kategoriskt imperativ

  kategoriskt imperativ, filosofiskt begrepp; ovillkorligt bindande imperativ (befallningssats), utan hänsyn till något ändamål eller liknande.
 8. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 9. impressionism

  impressionism (franska impressionisme), efter Monets tavla Impression, soleil levant ’Impression, soluppgång’, stilkaraktär inom främst måleri och skulptur.
 10. metallisk bindning

  metallisk bindning, metallbindning, en extrem form av kovalent kemisk bindning i metalliska kroppar.