1. Frode

  Frode(isländska Fróði), namn på danska sagokungar; dess innebörd är här möjligen ’den fruktbringande’. Särskilt ryktbar är den kung Frode som i eddadikten Grottesången under kejsar Augustus era förknippas med en lycklig och fredlig epok i Norden: ”Frodefreden”.
 2. Are frode

  Are frode, Ari Þorgilsson, med tillnamnet hinn fróði [isländska, ’den lärde’], född 1067 eller 1068, död 1148, isländsk historieskrivare, den förste på nordiskt tungomål.
 3. midsommarblomster

  midsommarblomster, skogsnäva, Geranium sylvaticum, art i familjen näveväxter.

 4. Brasilien

  Brasilien är ett land i Sydamerika.

 5. Peer Gynt

  Peer Gynt, drama av den norske dramatikern Henrik Ibsen, utgivet 1867, först uppsatt på scenen 1876.

 6. murgrönor

  murgrönor, Hedera, släkte araliaväxter med fem arter i Europa, Afrika och Asien.
 7. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 8. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 9. Grottekvarnen

  Grottekvarnen, Grotte, magisk kvarn som enligt Grottesången ägdes av kung Frode i Danmark och malde fram allt som ägaren önskade sig.
 10. Dionysos

  Dionysos, Bacchos, latin Dionysus eller Bacchus, grekisk natur- och fruktbarhetsgud, särskilt förbunden med vin, rus och extas samt dramatiskt framträdande, son till Zeus och den jordiska kvinnan Semele.