1. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 2. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 4. ornamentik

  ornamentik, ornamental utsmyckning av ett föremål, en byggnad, ett musikstycke; även samlingsterm för olika slags ornament samt benämning på läran om dessa.
 5. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 6. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.