1. samhällsskikt

  sam`hällsskikt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sam-hälls--skikt-et
  Svensk ordbok
 2. chauvinism

  chauvinis´m [ʃåv-] subst. ~en ORDLED: chauv-in-ism-en
  Svensk ordbok
 3. fetma

  2fet`ma verb ~de ~t ORDLED: fetm-ar SUBST.: fetmande
  Svensk ordbok
 4. fradga

  1frad`ga subst. ~n ORDLED: fradg-an
  Svensk ordbok
 5. välfödd

  vä`lfödd adj. välfött ORDLED: väl--född
  Svensk ordbok
 6. yppig

  ypp`ig adj. ~t ORDLED: ypp-ig
  Svensk ordbok
 7. ohyra

  o`hyra subst. ~n ORDLED: o--hyr-an
  Svensk ordbok
 8. växtlighet

  väx`tlighet subst. ~en ORDLED: växt-lig-het-en
  Svensk ordbok
 9. gedigen

  gedi´gen adj. gediget gedigna ORDLED: ge-dign-are
  Svensk ordbok
 10. sommar

  sommar [såm`-] subst. ~en äv. ~n, somrar; obest. f. sing. genitiv somras i ett uttr. ORDLED: somr-ar
  Svensk ordbok