1. fromage

  fromage, det franska ordet för ost.
 2. gelatin

  gelatin, polypeptid som framställs genom kokning av kollagen (ett protein som finns i bindväv) i sur eller alkalisk miljö.
 3. fromage

  fromage [-a´ʃ ljust sj-ljud] subst. ~n [-a´ʃen] ~r [-a´ʃer] ORDLED: from-ag-en
  Svensk ordbok
 4. mögelost

  mögelost, mjukost mognad med hjälp av utvalda vit- eller grönmögelarter (Penicillium candidum respektive Penicillium roqueforti).

 5. gelatin

  gelati´n [ʃ-] subst. ~et el. ~en ORDLED: gel-at-in-et
  Svensk ordbok