1. full hand

  full hand, fullt hus , kåk, term i kortspelet poker.
 2. fullkornsmjöl

  fullkornsmjöl, sammalet mjöl som framställs genom att hela spannmålskornet (kärnan med grodd och klidel) tillvaratas vid malningen, dvs. utmalningsgraden är 100 %.
 3. fullmäktig

  fullmäktig, part som innehar fullmakt.
 4. fullföljdshänvisning

  fullföljdshänvisning, de anvisningar som i en dom eller i ett beslut ges för hur part ska gå till väga för att överklaga avgörandet ifråga.
 5. fullriggare

  fullriggare, fullriggat fartyg eller skepp, segelfartyg med minst tre master med rår på varje mast.
 6. full

  full adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. arabiskt fullblod

  arabiskt fullblod, arabisk häst, arab, ädel och uthållig fullblodshäst med ursprung i Saudiarabien.
 8. savann

  savann kallas en stor slätt med högt gräs och enstaka träd.
 9. muntlig fullmakt

  muntlig fullmakt, uppdragsfullmakt, juridisk term för sådant uppdrag som, utan att skriftlig handling upprättats, lämnas till någon (fullmäktigen) att företa rättshandling för annans (huvudmannens) räkning.
 10. fullsuttenhet

  fullsuttenhet, detsamma som full besuttenhet.