1. kraft

  kraft subst. ~en ~er ORDLED: kraft-en
  Svensk ordbok
 2. liv

  liv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: liv-et
  Svensk ordbok
 3. rulla

  1rull`a verb ~de ~t ORDLED: rull-ar SUBST.: rullande (till 1--3 och 5), rullning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok
 4. för

  1för prep.
  Svensk ordbok
 5. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 6. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok
 7. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok