1. fullmåneansikte

  fullmåneansikte, beteckning för den runda ansiktsform med ökade fettdepåer och ansiktsrodnad som beror på överproduktion av binjurebarkhormoner, framför allt kortisol, eller på långvarig behandling med kortisonpreparat i hög dos.
 2. fullmaktstjänst

  fullmaktstjänst, statlig tjänst som tillsätts med anställningsformen fullmakt.
 3. fullmäktig

  fullmäktig, ledamot av fullmäktige.
 4. fullortsborrning

  fullortsborrning, fullborrning , bergteknisk metod att driva tunnlar (orter) utan sprängning, dvs. där hela tunnelarean borras ut.
 5. fullständig kaskoförsäkring

  fullständig kaskoförsäkring, helkaskoförsäkring, fordonsförsäkring som omfattar såväl delkaskoförsäkring som vagnskadeförsäkring.
 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 7. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 10. successionsordningen

  successionsordningen, SO, en av Sveriges grundlagar.