1. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 2. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 3. mammutar

  mammutar är ett släkte utdöda elefantdjur med cirka 20 arter som levde på norra halvklotet för ungefär 4 miljoner till 4 000 år sedan.
 4. befolkning

  befolkning, invånarna inom ett visst avgränsat område.

 5. harar och kaniner

  harar och kaniner, Leporidae, familj hardjur som förekommer över hela världen utom i Antarktis (i Australien och på Nya Zeeland dock endast de två inplanterade arterna vildkanin och fälthare).

 6. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 7. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 8. molekylförening

  ––molekylförening är när två atomer av olika grundämnen delar sina valenselektroner med varandra och bildar en molekyl.

 9. fackverk

  fackverk, konstruktionssystem bestående av stänger som kopplas samman så att ett stabilt bärverk erhålls.
 10. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.