1. fullmakt

  fullmakt, skriftlig handling eller meddelande varigenom en person, fullmäktigen, ges rätt att företräda annan, fullmaktsgivaren (även kallad huvudman), för att ingå avtal, ta emot betalning eller vidta andra dispositioner.
 2. fullmakt

  fullmakt, statlig anställningsform, se fullmaktstjänst.
 3. fullmaktstjänst

  fullmaktstjänst, statlig tjänst som tillsätts med anställningsformen fullmakt.
 4. fullmaktslagar

  fullmaktslagar, detsamma som beredskapslagar.
 5. muntlig fullmakt

  muntlig fullmakt, uppdragsfullmakt, juridisk term för sådant uppdrag som, utan att skriftlig handling upprättats, lämnas till någon (fullmäktigen) att företa rättshandling för annans (huvudmannens) räkning.
 6. fullmakt

  full`makt subst. ~en ~er ORDLED: full--makt-en
  Svensk ordbok
 7. fullmaktslag

  full`maktslag subst. ~en ~ar ORDLED: full-makts--lag-en
  Svensk ordbok
 8. diplomat

  diplomat, tjänsteman anställd vid en beskickning.
 9. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.

 10. brumairekuppen

  brumairekuppen, händelser i början av november 1799 (enligt revolutionskalendern 18–19 brumaire år VIII) varvid general Napoléon Bonaparte och hans anhängare med vapenmakt genomförde en utrensning av direktoriets båda politiska församlingar (De femhundrades och De äldstes råd).