1. Dag Hammarskjöld

  Hammarskjöld, Dag, född 29 juli 1905, död 18 september 1961, ämbetsman, FN:s generalsekreterare från 1953; jämför släktartikel Hammarskjöld.

 2. Hermann Göring

  Göring, Hermann, född 12 januari 1893, död 15 oktober 1946, tysk militär och politiker (nazist).

 3. avtalslagen

  avtalslagen, förmögenhetsrättslig lag.
 4. huvudman

  huvudman, inom civilrätten en person som kan bli bunden av avtal som annan fullmäktig ingår för hans räkning.
 5. Vichyregimen

  Vichyregimen, benämning på den politiska regimen i Frankrike under den tyska ockupationen 1940–44.

 6. Philippe Pétain

  Pétain, Philippe, 1856–1951, fransk militär och politiker, marskalk 1918, statschef 1940–44.

 7. uppdragsfullmakt

  uppdragsfullmakt, detsamma som muntlig fullmakt.
 8. kommission

  kommission, juridisk term för det fall att någon ( kommissionären) åtar sig att i eget namn sluta avtal för annans ( kommittentens) räkning.
 9. Daytonavtalet

  Daytonavtalet, benämning på det fördrag om fred i Bosnien och Hercegovina som förhandlades fram på flygbasen Wright-Patterson i Dayton, Ohio, USA, i november 1995 och undertecknades i Élyséepalatset i Paris 14 december samma år.
 10. mellanman

  mellanman, person som rättshandlar för annans räkning.