1. fullmäktig

  full`mäktig substantiverat adj., plur. ~e ORDLED: full--mäkt-ig
  Svensk ordbok
 2. exspektans

  exspektan´s subst. ~en ORDLED: ex-spekt-ans-en
  Svensk ordbok
 3. återkalla

  å`terkalla verb ~de ~t ORDLED: åter--kall-ar SUBST.: återkallande; återkallelse (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. bud

  bud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bud-et
  Svensk ordbok
 5. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok