1. fullmäktig

  fullmäktig, part som innehar fullmakt.
 2. övergångsstat

  övergångsstat, anställningsform för officerare och underofficerare med fullmakt vilka vid nedläggningar och omorganisationer till följd av den kraftiga nedrustningen efter 1925 års försvarsbeslut blivit övertaliga i fredsorganisationen men inte kunde sägas upp.
 3. Clas Fleming

  Fleming, Clas Eriksson, född ca 1530, död 13 april 1597, friherre, krigare; jämför släktartikel Fleming.
 4. finansfullmakt

  finansfullmakt, av riksdagen given fullmakt som möjliggör för regeringen att, utan att behöva gå till riksdagen, föra en snabb och aktiv stabiliseringspolitik.
 5. aktiesparklubb

  aktiesparklubb, sammanslutning som genom sin styrelse placerar medlemmarnas sparmedel i t.ex. aktier och obligationer.
 6. avtalsrekvisit

  avtalsrekvisit, förutsättning för bindande avtal.
 7. kreditivbrev

  kreditivbrev, en fullmakt utfärdad av ett lands statschef för en ambassadör, som är utsedd att representera landet.
 8. exspektans

  exspektans, väntan, avvaktande; term som förr användes inom svensk förvaltning: fullmakt på en tjänst kunde ges ”i exspektans”, vilket innebar att den inte blev giltig förrän tjänsten blev ledig.
 9. rättegångsombud

  rättegångsombud, person som har fått fullmakt (rättegångsfullmakt) av en part att föra dennes talan i målet.
 10. rättegångsbiträde

  rättegångsbiträde, den som hjälper part i rättegång att föra sin talan.