1. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 2. fullständig kaskoförsäkring

  fullständig kaskoförsäkring, helkaskoförsäkring, fordonsförsäkring som omfattar såväl delkaskoförsäkring som vagnskadeförsäkring.
 3. fullständig

  full`ständig adj. ~t ORDLED: full--ständ-ig
  Svensk ordbok
 4. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 5. fullständig skärning

  fullständig skärning, ett algebraiskt rum givet av lika många ekvationer som dess kodimension.
 6. NP-fullständighet

  NP-fullständighet, egenskap hos ett antal typer av matematiska problem som med nu kända metoder kan lösas bara med ett beräkningsarbete av en omfattning som är en exponentiell funktion av problemets storlek.
 7. Minecraft

  Minecraft, datorspel i förstapersonsperspektiv av icke-linjär karaktär (så kallat sandlådespel), utvecklat av datorspelsföretaget Mojang AB och lanserat i fullständig version 2011.

 8. hund

  hund, Canis lupus familiaris, underart i familjen hunddjur, ibland sedd som en egen art, Canis familiaris.
 9. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 10. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.