1. pleni-

  pleni- (av latin plenus ’full’), förled: fullständig, full-.
 2. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 3. Dödahavsrullarna

  Dödahavsrullarna är flera religiösa texter som man har hittat i Qumran vid Döda havet i Israel.
 4. Charles Baudelaire

  Baudelaire, Charles, född 9 april 1821, död 31 augusti 1867, fransk författare och kritiker.
 5. svartkroppsstrålning

  svartkroppsstrålning, elektromagnetisk strålning som utsänds från en svartkropp, en kropp som saknar reflexionsförmåga och därför absorberar allt ljus.
 6. Johan Gustaf Sandberg

  Sandberg, Johan Gustaf, 1782–1854, målare, studerade vid Konstakademien 1794–1809, professor i teckning vid akademin från 1828 och dess direktör 1845–53.
 7. kalcium–fosforkvot

  kalcium–fosforkvot, den fullständiga benämningen på Ca/P-kvot.
 8. Supreme Allied Commander Transformation

  Supreme Allied Commander Transformation, det fullständiga namnet på SACT.
 9. Supreme Allied Commander Europe

  Supreme Allied Commander Europe, det fullständiga namnet på SACEUR.
 10. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.