1. fortplantning

  fortplantning är när djur, växter och andra levande organismer bildar avkomma.

 2. Fugger

  Fugger, sydtysk köpmannasläkt och bankirdynasti med dominerande inflytande på europeisk ekonomi och politik under 1400- och 1500-talen.
 3. hakkors

  hakkors är ett kors som har lika långa armar med ändar böjda åt höger eller vänster.
 4. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 5. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 6. holo-

  holo-, sammansättningsform av grekiska holos ’hel’, ’fullständig’.
 7. paralys

  paralys, medicinsk term för fullständig förlamning.
 8. hundraser

  hundraser, se hund och för en fullständig förteckning över alla erkända hundraser se FCI.
 9. holometabola insekter

  holometabola insekter (av holo- och grekiska metabolos ’föränderlig’), insekter med fullständig förvandling.
 10. restitutio ad integrum

  restitutio ad integrum, medicinsk term för fullständig utläkning.