1. in extenso

  in extenso, i fråga om citat e.d.: fullständigt, oförkortat.
 2. hermetisk

  hermetisk, fullständigt lufttät.
 3. Supreme Headquarters Allied Powers Europe

  Supreme Headquarters Allied Powers Europe, det fullständiga namnet på SHAPE.
 4. original

  original är något som kopieras så fullständigt som möjligt.
 5. integral

  integral, grundläggande begrepp i matematiken, se integralkalkyl och integrationsteori.
 6. integration

  integration, integrering, matematisk term, se integralkalkyl och integrationsteori.

 7. form

  form, inom bildkonsten ofta tydlig, konkret gestalt, men formbegreppet gäller också t.ex. flytande och amorfa tillstånd – även t.ex. vågskum och dimma har form.
 8. illusion

  illusion, inom perceptionspsykologin sinnesvilla, fall av bristande överensstämmelse mellan varseblivning och verklighet.
 9. Narva

  Narva, stad i nordöstra Estland, vid gränsen till Ryska federationen; 57 100 invånare (2017).

 10. Chartres

  Chartres, huvudort i departementet Eure-et-Loir, Centre, norra Frankrike, 80 km sydväst om Paris.