1. lex perfecta

  lex perfecta, ’fullständig lag’, dvs. en lagregel som medför straffansvar eller annan negativ påföljd (ogiltighet eller liknande) i händelse av överträdelse.
 2. pares

  pares, medicinsk term för ofullständig eller fullständig förlamning, med partiell eller total oförmåga till viljemässig muskelaktivering.
 3. integritet

  integritet, upplevelse av att ha ett, och bara ett, jag.
 4. administrerat pris

  administrerat pris, ett pris som inte främst bestäms av utbud och efterfrågan på en marknad med fullständig konkurrens, utan som fastställs huvudsakligen på andra grunder av t.ex. en myndighet.
 5. handbok

  handbok, bok som ofta används; vanligtvis en kortfattad men någorlunda fullständig översikt eller vägledning inom ett ämnesområde.
 6. complet

  complet, flera plagg i enhetligt material, t.ex. vardagskostym med väst eller kappa med tillhörande klänning eller kjol.
 7. integritet

  integritet, helgjutenhet, vilket innebär att veta sitt mål och kunna handla efter sin övertygelse och stå emot påtryckningar.
 8. anatexis

  anatexis, en inom litosfären förekommande partiell eller fullständig smältning av bergarter.
 9. askhalt

  askhalt, den återstående mängd obrännbara ämnen som erhålls vid fullständig förbränning av olika material under givna betingelser.
 10. slutrim

  slutrim, i poesi fullständig ljudöverens­stämmelse från och med den sista betonade vokalen mellan två ord eller ordgrupper.