1. resistensutveckling

  resistensutveckling, utveckling av motståndskraft mot bekämpningsmedel.

 2. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 3. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 4. Fortnite

  Fortnite, datorspel med överlevnadstema, utvecklat och utgivet av det amerikanska företaget Epic Games och lanserat i fullständig version för PC 2017.

 5. spanska inbördeskriget

  spanska inbördeskriget, den väpnade konflikten mellan höger- och vänsterkrafterna i Spanien 1936–39.
 6. ordbok

  ordbok är en bok (eller numera ofta en databas) som talar om vad ord betyder och hur de uttalas, böjs och används.
 7. torv

  torv är en jordart som bildas av växtdelar som bara delvis har förmultnat.
 8. Dödahavsrullarna

  Dödahavsrullarna, ibland kallade Qumrantexterna, sammanfattande benämning på de handskrifter som sedan 1947 påträffats i trakten av Qumran vid Döda havets nordvästra strand.

 9. åtal

  åtal, talan i brottmål om ansvar för brott.
 10. konkurrens

  konkurrens, inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi.