1. Omega Centauri

  Omega Centauri, ω Cen, NGC 5139, stjärnhimlens ljusaste klotformiga stjärnhop, synlig med blotta ögat i stjärnbilden Kentauren på södra stjärnhimlen.
 2. lacertider

  lacertider, egentliga ödlor, Lacertidae, familj ödlor som omfattar ca 200 arter och förekommer i stora delar av Europa, Afrika och Asien.
 3. hästkastanjeväxter

  hästkastanjeväxter, Hippocastanaceae, enligt tidigare systematik familj tvåhjärtbladiga växter med 15 arter träd; ingår numera i familjen kinesträdsväxter.
 4. hangarfartyg

  hangarfartyg, örlogsfartyg huvudsakligen avsett att vara flytande bas för stridsflygplan och så konstruerat att dessa kan starta och landa ombord.
 5. kinesiska muren

  kinesiska muren är ett väldigt byggnadsverk i Kina.
 6. ädelgaser

  ädelgaser är gasformiga grundämnen som har mycket svårt att bilda kemiska föreningar med andra grundämnen.

 7. Wilhelm Keitel

  Keitel, Wilhelm, 1882–1946, tysk militär, generalfältmarskalk 1940.
 8. Vladimir

  Vladimir, stad och huvudort i länet (oblast) med samma namn, Ryska federationen, 175 km öster om Moskva; 350 100 invånare (2014).
 9. kemisk bindning

  kemisk bindning är en dragningskraft mellan atomer som gör att de kan binda sig till varandra.

 10. BC

  BC, betygsgraden icke fullt godkänd i äldre betygsskala, se betyg.