1. full hand

  full hand, fullt hus , kåk, term i kortspelet poker.
 2. gömfröiga växter

  gömfröiga växter, angiospermer, blomväxter, Angiospermae (synonym Anthophyta, Magnoliophyta), den ena och större av fanerogamernas eller fröväxternas två huvudgrupper.
 3. blomma

  blomma kallar vi växter med färgglada kronor som vi odlar i rabatter och köper i blomsteraffärer.
 4. ekvivalent

  ekvivalent, likvärdig, fullt motsvarande; inom kemin sägs stökiometriskt likvärdiga mängder vara ekvivalenta.
 5. adult

  adult, vuxen, könsmogen.
 6. planta

  planta, enskild växtindivid, ofta ung växt som ännu inte är fullt utvuxen, sättplanta.
 7. skans

  skans, motståndsnäste fullt utbyggt med truppbefästningar som skyddsrum, skytte- och förbindelsevärn samt stormhinder.
 8. ekvivalent

  ekvivalent, likvärdig, fullt motsvarande; inom medicinen beteckning för sjukdomssymtom som uppträder i stället för de typiska symtomen.
 9. konvertibel valuta

  konvertibel valuta, valuta som är fullt växlingsbar, dvs. kan fritt användas för betalningar ställda i annan valuta.
 10. insekter

  insekter är leddjur med sex ben. Kroppen är indelad i huvud, mellankropp och bakkropp.