1. ventil

  ventil, styr- eller reglerdon för vätskor och gaser.
 2. poker

  poker, kortspel som spelas (med eller utan joker) av två–tio spelare, som i given får två–fem kort var (olika varianter förekommer).

 3. valutakonvertibilitet

  valutakonvertibilitet, en valutas egenskap att vara fullt växlings- och utbytbar, konvertibel, och kunna användas för betalningar av varor och tjänster i en annan valuta.
 4. egyptisk litteratur

  egyptisk litteratur från den faraoniska tiden är omfattande och rik men endast fragmentariskt bevarad, främst på papyrusdokument.
 5. subadult

  subadult, inte fullt utvecklad, ännu inte könsmogen.
 6. tomgångsstart

  tomgångsstart, inom elektrotekniken en metod att starta en elektrisk maskin.
 7. inflationsgap

  inflationsgap, mått på hur stor direkt sänkning av den totala efterfrågan på varor och tjänster i en ekonomi som behövs för att det ska motsvara produktionen vid full sysselsättning och fullt kapacitetsutnyttjande.
 8. malar

  malar, Siluroidei, underordning malartade fiskar med mer än 2 200 arter, huvudsakligen med tropisk utbredning, i Sverige endast mal.
 9. betyg

  betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.
 10. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.