1. efterfrågeinflation

  efterfrågeinflation, allmän prisstegring som beror på att den totala efterfrågan på varor och tjänster är högre än vad som kan produceras vid fullt kapacitetsutnyttjande.
 2. subklinisk

  subklinisk, sjukdom som inte är fullt utvecklad och därför ger inga eller obetydliga symtom och sjukdomstecken.
 3. neofyt

  neofyt, växt som under de senaste 200–300 åren införts av människan och som växer och förökas också i naturlig vegetation och därmed är fullt naturaliserad.
 4. annulener

  annulener, grupp av organiska föreningar: monocykliska, fullt konjugerade polyalkener.
 5. kinon

  kinon, dels detsamma som bensokinon, dels generell benämning på organiska föreningar vars strukturer innehåller två karbonylgrupper som är fullt konjugerade i ett cykliskt eller polycykliskt ringsystem.
 6. anameri

  anameri, anamorfos , fenomenet att ett leddjur inte har fullt antal kroppssegment då det kläcks ur ägget utan att nya segment tillförs först under den senare utvecklingen.
 7. motståndsnäste

  motståndsnäste, i militära sammanhang grupperingsområde för försvar, avsett för de lägsta förbanden.
 8. apperception

  apperception, enligt Leibniz en process genom vilken bl.a. tankar, varseblivningar och föreställningar som finns i själslivet bringas till fullt medveten och klar uppfattning.
 9. supraledning

  supraledning, egenskap hos vissa material som tillåter elektrisk ström passera utan någon resistans.
 10. rockor

  rockor, Batidioidimorpha, överordning broskfiskar som omfattar en enda ordning, rockor ( Rajiformes), med ca 450 arter.