1. Somalia

  Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn.

 2. groddjur

  groddjur är en grupp ryggradsdjur som består av stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur. Groddjur är detsamma som amfibier. De finns på hela jorden utom på Antarktis. Det finns mer än 4 000 arter groddjur. I Sverige finns 13 arter, alla är fridlysta.
 3. kristendom

  kristendom är den religion som utgår från Jesus av Nasaret och som har Bibeln som helig skrift.
 4. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 5. näsa

  näsa är en kroppsdel och ett av människans yttre sinnesorgan.

 6. genetik

  genetik är läran om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomma, och om hur gener och kromosomer är uppbyggda och fungerar.