1. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 2. eftersläng

  ef`tersläng subst. ~en ~ar ORDLED: efter--släng-en
  Svensk ordbok
 3. påver

  på´ver adj. ~t påvra ORDLED: påvr-are
  Svensk ordbok
 4. tricks

  tricks subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tricks-et
  Svensk ordbok
 5. fisköga

  fis`köga subst. ~t fiskögon ORDLED: fisk--ög-at
  Svensk ordbok
 6. rotvälska

  ro`tvälska subst. ~n ORDLED: rot--välsk-an
  Svensk ordbok
 7. vice versa

  vice vers`a adv.
  Svensk ordbok
 8. tryne

  try`ne subst. ~t ~n ORDLED: tryn-et
  Svensk ordbok
 9. spratt

  spratt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spratt-et
  Svensk ordbok
 10. vanställa

  va`nställa verb vanställde vanställt, pres. vanställer ORDLED: van--ställ-er SUBST.: vanställande, vanställning
  Svensk ordbok