1. basal

  basal, lågt belägen, vid basen; även om något som bildar (nödvändigt) underlag för en utveckling eller verksamhet; grundläggande, fundamental.
 2. ekvinoktiallinjen

  ekvinoktiallinjen, fundamental diameter till himmelssfären, skärningslinjen mellan ekliptikans och ekvatorns plan.
 3. förbränningsmotor

  förbränningsmotor, arbetsmaskin inom gruppen värmemotorer vilken genom inre förbränning av luft–bränsleblandning omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete.
 4. friformsframställning

  friformsframställning, FFF, datorbaserad teknologi för tillverkning av solida objekt direkt från en tredimensionell digital modell.
 5. Pavel Aleksandrov

  Aleksandrov, Pavel, 1896–1982, sovjetisk matematiker.
 6. akustik

  akustik, vetenskapen om ljud, dvs. (ursprungligen) vibrationer i luft relaterade till hörseln; ordet används även för att beteckna ljudförhållandena i ett rum.
 7. Stig Lundquist

  Lundquist, Stig, 1922–2015, fysiker, professor i elektricitetslära vid Institutet för högspänningsforskning, Uppsala, 1964–88.
 8. Frank Westheimer

  Westheimer, Frank, 1912–2007, amerikansk kemist, professor vid Harvard University 1954–82.
 9. Milindapanha

  Milindapanha ( Milindapañha,), Milindas frågor, palitext, troligen tillkommen under 100-talet e.Kr. i nordvästra Indien.
 10. John Ohala

  Ohala, John, född 1941, amerikansk fonetiker, professor vid University of California, Berkeley, sedan 1977.