1. Arvid Palmgren

  Palmgren, Arvid, 1890–1971, industriman, forskare vid SKF i Göteborg.
 2. distributiv rättvisa

  distributiv rättvisa, inom etik, rättsfilosofi och politisk filosofi en god eller riktig (ideal) fördelning av värden eller nyttigheter med hänsyn exempelvis till behov, prestationsförmåga eller andra kriterier.
 3. solkalender

  solkalender, tideräkning där, förutom soldygnet, endast det tropiska året ingår som fundamental naturlig tidsenhet.
 4. molekylspektroskopi

  molekylspektroskopi, molekylspektrometri, benämning dels på spektroskopiska tekniker som bygger på att elektromagnetisk strålning absorberas av eller emitteras från molekyler, dels på teoretisk behandling av relationer mellan dessa fenomen och molekylstrukturer, speciellt med kvantmekaniska metoder.
 5. Sahas ekvation

  Sahas ekvation, jonisationsekvationen, samband mellan jonisationsgraden för ett grundämne i en gas och gasens temperatur och elektrontryck uppställt av den indiske fysikern Megh Nad Saha.
 6. krypning

  krypning, med tiden fortgående, långsam deformation hos vissa material under mekanisk belastning.
 7. reduktionism

  reduktionism, åsikten att en viss vetenskaplig teori kan översättas till, eller härledas från en annan, mer fundamental, teori.
 8. supersträngteori

  supersträngteori, teori för materiens fundamentala byggstenar, speciellt hypotetiska endimensionella strängar.
 9. Bert Bolin

  Bolin, Bert, 1925–2007, meteorolog, professor vid Stockholms universitet 1961–90 och förste ordföranden för FN:s klimatorgan IPCC fram till 1997.
 10. egenfrekvens

  egenfrekvens, antalet svängningar per sekund hos en konstruktion som får svänga fritt.