1. Kaiho Seiryo

  Kaiho Seiryo , japanska Kaihō Seiryō, 1755–1817, japansk filosof av samuraj-ätt och en av grundarna av den ekonomiska teorin i Japan.
 2. Siméon Denis Poisson

  Poisson, Siméon Denis, 1781–1840, fransk matematiker, professor vid École polytechnique i Paris från 1806.
 3. bootstrap

  bootstrap, hypotes inom elementarpartikelfysiken, där elementarpartiklarna inte postuleras som fundamentala objekt utan är resultatet av en inbördes växelverkan.
 4. kompressibel strömning

  kompressibel strömning, strömning där det strömmande mediets kompressibilitet (densitetsändring) inte är försumbar (jämför inkompressibel strömning).
 5. uppkvark

  uppkvark, u-kvark, en av de fundamentala kvarkarna som bygger upp alla starkt växelverkande elementarpartiklar.
 6. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 7. tideräkning

  tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara perioder för att inrätta tillvaron.

 8. Jean-Pierre Serre

  Serre, Jean-Pierre, född 1926, fransk matematiker, professor vid Collège de France sedan 1956.
 9. Daniel Bernoulli

  Bernoulli, Daniel, 1700–82, schweizisk matematiker och fysiker, professor i Sankt Petersburg och Basel; jämför släktartikel Bernoulli.
 10. tryckgradient

  tryckgradient, storhet som anger i vilken riktning trycket ökar mest och hur stor ökningen är per längdenhet.