1. Museum für Völkerkunde

  Museum für Völkerkunde , Berlins etnografiska museum, öppnat 1886; numera i stadsdelen Dahlem.
 2. Rat für Formgebung

  Rat für Formgebung , institution för främjande av design i Tyskland, etablerad i Västtyskland 1953.
 3. Zeitschrift für Physik

  Zeitschrift für Physik , tysk fysiktidskrift, utgiven 1920–97 av Springer Verlag.
 4. Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht

  Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht, ZEKR, tidskrift utgiven i Tübingen sedan 1951.
 5. Zeitschrift für Naturforschung

  Zeitschrift für Naturforschung, tysk naturvetenskaplig tidskrift, utgiven i Tübingen med stöd av Max-Planck-sällskapet.
 6. Blätter für die Kunst

  Blätter für die Kunst, tysk litterär tidskrift, utgiven 1892–1919 av Stefan George i avsikt att skapa ett forum för den esoteriska krets av unga män han samlade kring sig.
 7. Österreichisches Museum für Volkskunde

  Österreichisches Museum für Volkskunde , kulturhistoriskt museum i Wien, grundat 1895 av Michael Haberlandt.
 8. Hochschule für Gestaltung

  Hochschule für Gestaltung, HfG, Ulm, Tyskland, designskola, grundad 1951, nedlagd 1968.
 9. Arbeitsrat für Kunst

  Arbeitsrat für Kunst , sammanslutning av tyska arkitekter och konstnärer, grundad i december 1918 under Bruno Tauts ledning.
 10. fura

  fura, annat namn på växtarten tall.