1. furier

  furier, i antikens Rom benämning på hämndgudinnorna, motsvarigheter till den grekiska mytologins erinyer ( Alekto, Megaira och Tisifone).
 2. Furnas

  Furnas, stor damm belägen på brasilianska höglandet i delstaten Minas Gerais.
 3. furosemid

  furosemid, ett urindrivande läkemedel (diuretikum) som ökar natrium- och kloridmängderna i urinen, varigenom även vattenutsöndringen stiger.
 4. furste

  furste, värdighetstitel för icke-regerande medlem av en kejserlig eller kunglig familj (i Sverige arvfurste, i Ryssland under tsartiden storfurste).
 5. Furipteridae

  Furipteridae, det vetenskapliga namnet på familjen tumlösa fladdermöss.
 6. furste

  furste, härskare över ett som regel självständigt, mindre landområde, furstendöme; numera finns tre sådana i Europa: Andorra, Liechtenstein och Monaco.
 7. Furcellaria

  Furcellaria, det vetenskapliga namnet på ett släkte rödalger med en art, gaffeltång (kräkel).
 8. furstbiskop

  furstbiskop, biskop med furstlig ställning. Furstbiskopar förekom särskilt i Tyskland under feodaltiden.
 9. Furnariidae

  Furnariidae, det vetenskapliga namnet på familjen ugnfåglar.
 10. furigana

  furigana, stavelsetecken i japansk skrift som används för att ange uttalet av kanji (kinesiska skrivtecken).