1. Furix

  Furix ®, handelsnamn på furosemid, ett urindrivande läkemedel för behandling av ödem och högt blodtryck.
 2. Furmint

  Furmint, vitvinsdruva som används till bl.a. tokajer.
 3. furfuran

  furfuran, detsamma som furan.
 4. fursteabsolutism

  fursteabsolutism, benämning på den starka furstemakt som präglade många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 5. Furingstad

  Furingstad, f.d. församling i Norrköpings kommun, Östergötland.
 6. furan

  furan, furfuran, C 4H 4O, färglös vätska med kokpunkt 32 °C.
 7. furfural

  furfural, furfurol, furan-2-karbaldehyd, färglös vätska med karakteristisk lukt.
 8. furlaner

  furlaner, friuli, rätoromanskt folk (se rätoromaner) i regionen Friuli–Venezia Giulia i norra Italien; antal: 1 miljon.
 9. furca

  furca, detsamma som furcula.
 10. furcula

  furcula (lat., diminutivform av furca ’tvåkloig gaffel’, ’hötjuga’), furca, gaffellik struktur hos djur, t.ex. hoppgaffeln hos hoppstjärtar och ”önskebenet” hos fåglar (se gaffelben).