1. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft

  Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, ZAW, tidskrift för vetenskapen om Gamla Testamentet, utgiven sedan 1881, från början i Giessen, sedan 1934 i Berlin. Den utkommer kvartalsvis (2015).
 2. Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft

  Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft, ZNW, tidskrift för vetenskapen om Nya Testamentet och den äldsta kristna kyrkan, utgiven sedan 1900, från början i Giessen, sedan 1934 i Berlin.
 3. Bund für Mutterschutz und Sexualreform

  Bund für Mutterschutz und Sexualreform (’Förbundet för modersskydd och sexualreform’), tyskt kvinnoförbund, grundat i Berlin 1905 av Ruth Bré och Helene Stöcker.
 4. Österreichisches Museum für angewandte Kunst

  Österreichisches Museum für angewandte Kunst , MAK, museum för konsthantverk i Wien, grundat 1864 och omfattande ca 300 000 objekt från antiken till nutid.
 5. Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte

  Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, ZRGG, tidskrift för religionshistoria och idéhistoria.
 6. Lexikon für Theologie und Kirche

  Lexikon für Theologie und Kirche, romersk-katolskt uppslagsverk, grundat av Michael Buchberger ( död 1961) och utgivet på Herder Verlag i Freiburg im Breisgau (Tyskland) 1930–38.
 7. Furst Igor

  Furst Igor, opera av Borodin med text på ryska av tonsättaren efter Vladimir Stasov, musiken omarbetad av Rimskij-Korsakov och Alexander Glazunov, uruppförd i Sankt Petersburg 1890 (i Stockholm 1933).
 8. Furneaux Group

  Furneaux Group, ögrupp norr om Tasmanien; för belägenhet se landskarta Australien.
 9. Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten

  Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten, AGO, den i Preussen 1793 antagna civilprocessordningen, som bl.a. kännetecknades av att man även i civilprocessen tillämpade inkvisitorisk processordning.
 10. Akademie für die Wissenschaft des Judentums

  Akademie für die Wissenschaft des Judentums grundades i Berlin 1919 på initiativ av Franz Rosenzweig.