1. fursteslickare

  furs`teslickare subst. ~n äv. fursteslickarn, plur. ~, best. plur. fursteslickarna ORDLED: furste--slick-ar-en
  Svensk ordbok
 2. furst

  furst se furste
  Svensk ordbok
 3. furstlig

  furs`tlig adj. ~t ORDLED: furst-lig
  Svensk ordbok
 4. furste

  furs`te subst. ~n furstar; i obest. f. sing. används som titel framför namn furst ORDLED: furst-en
  Svensk ordbok
 5. furstinna

  furstinn`a subst. ~n furstinnor ORDLED: furst-inn-an
  Svensk ordbok
 6. furstendöme

  furs`tendöme [långt el. kort ö] subst. ~t ~n ORDLED: furst-en--döm-et
  Svensk ordbok
 7. hovmästare

  hovmästare [hå`v-] subst. ~n äv. hovmästarn, plur. ~, best. plur. hovmästarna ORDLED: hov--mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 8. valfurste

  va`lfurste subst. ~n valfurstar ORDLED: val--furst-en
  Svensk ordbok
 9. storfurste

  sto`rfurste subst. ~n storfurstar ORDLED: stor--furst-en
  Svensk ordbok
 10. kurfurste

  ku`rfurste subst. ~n kurfurstar ORDLED: kur--furst-en
  Svensk ordbok