1. gäcka

  gäck`a verb ~de ~t ORDLED: gäck-ar SUBST.: gäckande
  Svensk ordbok
 2. gäckas

  gäck`as verb gäckades gäckats ORDLED: gäck-as SUBST.: gäckande; gäckeri
  Svensk ordbok
 3. Usama bin Ladin

  Usama bin Ladin, född 10 mars 1957 i Saudiarabien, död 2 maj 2011, statslös affärsman, ledare för ett internationellt terroristnätverk.
 4. kvantfysik

  kvantfysik, gren av fysiken som började utvecklas omkring sekelskiftet 1900 och som beskriver atomära och subatomära system – även kallade mikrokosmos (jämför atom, atomkärna).
 5. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 6. Eldorado

  Eldorado, El Dorado (sp., ’den förgyllde’ (mannen)), det gyllene landet, ett mytologiskt lyckans rike och paradis på jorden, översvallande av rikedomar.
 7. ekvation

  ekvation, ett (algebraiskt) sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal, vanligtvis betecknat med x).

 8. fallibilism

  fallibilism, inom filosofin åsikten att misstag om vad som är sant aldrig kan uteslutas.
 9. gäck

  gäck subst. ~en ORDLED: gäck-en
  Svensk ordbok
 10. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.