1. frustration

  frustration, psykologisk term som avser de känslor och reaktioner som väcks när vägen till ett eftersträvat mål blockeras.
 2. Gylfe

  Gylfe, svensk sagokung som har fått ge namn åt första delen ”Gylfaginning” (’Gylfes gäckande’) av Snorre Sturlassons Edda.
 3. Kurt Weill

  Weill, Kurt, född 2 mars 1900, död 3 april 1950, tysk-amerikansk tonsättare.
 4. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 5. detektivfilm

  detektivfilm, genre inom kriminalfilmen som följer detektivromanens berättarmönster med antingen en professionell detektiv, en spanare i annan yrkesroll (journalist, advokat) eller en privatperson med personligt motiv (anhörig, offer) i huvudrollen och ett oförklarligt mysterium, en mord- eller pusselgåta i centrum.
 6. Kabarett der Komiker

  Kabarett der Komiker , KadeKo, kabaré i Berlin, startad 1924 av Paul Morgan (1886–1938) och Kurt Robitschek (1890–1950).
 7. kryssare

  kryssare, örlogsfartyg i storleksordningen 7 000–20 000 ton och med en fart av 30–35 knop.
 8. Bengt Oxenstierna

  Oxenstierna, Bengt Gabrielsson, 1623–1702, greve, diplomat, ämbetsman; jämför släktartikel Oxenstierna.
 9. Johan Skytte

  Skytte (före adlandet 1604 Schroderus), Johan, född i maj 1577, död 15 mars 1645, friherre, ämbetsman; jämför släktartikel Skytte.
 10. Roland Levin

  Levin, Roland, 1911–2003, schlagertextförfattare.