1. Usama bin Ladin

  Usama bin Ladin, född 10 mars 1957 i Saudiarabien, död 2 maj 2011, statslös affärsman, ledare för ett internationellt terroristnätverk.
 2. kvantfysik

  kvantfysik, gren av fysiken som började utvecklas omkring sekelskiftet 1900 och som beskriver atomära och subatomära system – även kallade mikrokosmos (jämför atom, atomkärna).
 3. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 4. Svenska bilder

  Svenska bilder, diktsamling av Carl Snoilsky, utgiven 1894.

 5. ekvation

  ekvation, ett (algebraiskt) sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal, vanligtvis betecknat med x).

 6. fallibilism

  fallibilism, inom filosofin åsikten att misstag om vad som är sant aldrig kan uteslutas.
 7. Eldorado

  Eldorado, El Dorado (sp., ’den förgyllde’ (mannen)), det gyllene landet, ett mytologiskt lyckans rike och paradis på jorden, översvallande av rikedomar.
 8. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 9. frustration

  frustration, psykologisk term som avser de känslor och reaktioner som väcks när vägen till ett eftersträvat mål blockeras.
 10. detektivfilm

  detektivfilm, genre inom kriminalfilmen som följer detektivromanens berättarmönster med antingen en professionell detektiv, en spanare i annan yrkesroll (journalist, advokat) eller en privatperson med personligt motiv (anhörig, offer) i huvudrollen och ett oförklarligt mysterium, en mord- eller pusselgåta i centrum.