1. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.
 2. knölsvan

  knölsvan, Cygnus olor, art i andfågelfamiljen Anatidae, underfamiljen svanar och gäss.
 3. falkar

  falkar, äkta falkar, Falconinae, underfamilj falkfåglar med 45 arter utbredda över alla kontinenter utom Antarktis.
 4. stubbåker

  stubbåker, åkermark där det efter skörden finns stubbrester av stråsäd, oljeväxter eller andra fodergrödor än slåttervall.
 5. grågås

  grågås, Anser anser, art i andfågelfamiljen Anatidae.
 6. jaktfalk

  jaktfalk, Falco rusticolus, art i familjen falkfåglar.
 7. penna

  penna kallas det redskap som man skriver för hand med.
 8. dun

  dun, mjuka, värmeisolerande fjädrar som har mycket kort skaft från vilket utgår en kvast av mjuka strålar.
 9. växtätare

  växtätare, djur som till helt övervägande del livnär sig av vegetabilisk föda.
 10. skyddsjakt

  skyddsjakt, jakt i syfte att begränsa skador av vilt.