1. monogami

  monogami, fortplantningsstrategi hos djur vilken innebär att en hane och en hona håller samman vid ett fortplantningstillfälle och inte har andra partner samtidigt.
 2. sångsvan

  sångsvan, Cygnus cygnus, art i andfågelfamiljen Anatidae, underfamiljen svanar och gäss.
 3. gås

  gås, domesticerade former av grågås samt av svangås. För vilda arter av gås, se gäss.
 4. värpning

  värpning, fåglars äggläggning; termen används främst om höns och ankor.
 5. Richard Harris

  Harris, Richard, 1930–2002, irländsk skådespelare.

 6. Alopochen

  Alopochen, det vetenskapliga namnet på ett släkte gäss med en art, nilgås.
 7. Anseranas

  Anseranas, det vetenskapliga namnet på ett släkte gäss med en art, skatgås.
 8. avikultur

  avikultur, bruket att hålla och föda upp fåglar i fångenskap.

 9. kokkonst

  kokkonst, tekniken och konsten att tillreda föda.
 10. Anatidae

  Anatidae, det vetenskapliga namnet på den fågelfamilj som omfattar gäss, svanar och änder.