1. ansergäss

  ansergäss, Anser, släkte gäss med omkring tio arter, i Sverige häckar sädgås, grågås och fjällgås.
 2. gård

  gård, bebyggd tomt, vanligen i betydelsen bondgård; i sydsvenskt språkbruk detsamma som jordbruksenhet (jämför helgård, hemman).
 3. tvångsgödning

  tvångsgödning, tvångsmatning av gäss och ankor för att öka fetthalt och vikt i framför allt levern.
 4. stubbåker

  stubbåker, åkermark där det efter skörden finns stubbrester av stråsäd, oljeväxter eller andra fodergrödor än slåttervall.
 5. fjällgås

  fjällgås är en fågelart i familjen svanar och gäss.
 6. vitkindad gås

  vitkindad gås är en art i fågelfamiljen svanar och gäss.
 7. prutgås

  prutgås är en fågelart i familjen svanar och gäss.
 8. Klingavälsån

  Klingavälsån, å i Skåne.
 9. allmogeraser

  allmogeraser, samlingsnamn för oförädlade rester av äldre svenska husdjurstyper vilka man genom olika stödåtgärder vill bevara för att bibehålla den biologiska mångfalden.
 10. bläsgås

  bläsgås, Anser albifrons, art i fågelfamiljen Anatidae, underfamiljen gäss.