1. gäss

  gäss se gås
  Svensk ordbok
 2. gässling

  gäss`ling subst. ~en ~ar ORDLED: gäss-ling-en
  Svensk ordbok
 3. omljudd

  omljudd [åm`-] adj. omljutt ORDLED: om--ljudd
  Svensk ordbok
 4. kackel

  kack´el subst. kacklet ORDLED: kackl-et
  Svensk ordbok
 5. gåsmarsch

  gå`smarsch subst. ~en ORDLED: gås--marsch-en
  Svensk ordbok
 6. fjäderfä

  fjä`derfä subst. ~et äv. ~t, ~n, best. plur. ~na ORDLED: fjäder--fä-et
  Svensk ordbok
 7. kackla

  kack`la verb ~de ~t ORDLED: kackl-ar SUBST.: kacklande; kackel
  Svensk ordbok
 8. snatter

  snatt´er subst. snattret ORDLED: snattr-et
  Svensk ordbok
 9. gås

  gås subst. ~en gäss ORDLED: gås-en
  Svensk ordbok
 10. snattra

  snatt`ra verb ~de ~t ORDLED: snattr-ar SUBST.: snattrande; snatter
  Svensk ordbok