1. Gäst hos verkligheten

  Gäst hos verkligheten, självbiografisk roman av Pär Lagerkvist, utgiven 1925.

 2. möss

  möss är namnet på flera små släktingar till råttorna.
 3. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 4. blåmes

  blåmes, Parus caeruleus, art i fågelfamiljen mesar.

 5. domherre

  domherre, Pyrrhula pyrrhula, art i fågelfamiljen finkar.
 6. Queen

  Queen, brittisk rockgrupp, bildad 1971 av sångaren Freddie Mercury (egentligen Faroukh Bulsara, 1946–91), gitarristen Brian May (född 1947), basisten John Deacon (född 1951) och trumslagaren Roger Taylor (född 1949).

 7. Jukkasjärvi

  Jukkasjärvi är en tätort i Kiruna kommun i Lappland och ligger vid Torne älv.
 8. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 9. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 10. omljud

  omljud (tyska Umlaut), förändring av en vokal orsakad av en (nu ofta försvunnen eller förändrad) vokal eller halvvokal i samma ord.