1. Thomas Di Leva

  Di Leva (egentligen Magnusson), Thomas, född 1963, sångare och låtskrivare.
 2. Scala

  Scala, La Scala, egentligen Teatro alla Scala, operahus i Milano.
 3. Hans Holbein

  Holbein, Hans d.y., 1497–1543, tysk konstnär, son till Hans Holbein d.ä.
 4. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 5. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 6. hospis

  hospis, vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen (hospisfilosofi).
 7. gäst–värd-förening

  gäst–värd-förening, populär benämning på organisk-kemisk komplexförening, bestående av en större molekyl med sådan struktur att en hålighet uppstår (”värdmolekyl”) till vilken en smärre organisk eller oorganisk molekyl eller jon (”gästmolekyl”) kan bindas.
 8. Carina Ari

  Ari, Carina, ursprungligen Carin Jansson, 1897–1970, dansös och koreograf.
 9. Halloween

  Halloween är namnet på allhelgonaafton, den 31 oktober, i bland annat USA och på Brittiska öarna.

 10. xenogami

  xenogami, ett slags korspollination.