1. travsport

  travsport är hästkapplöpning med en kusk som sitter i en lätt vagn som kallas sulky.
 2. färja

  färja är ett fartyg som regelbundet transporterar människor och ofta också bilar fram och tillbaka mellan två hamnar.
 3. vägmärken

  vägmärken är skyltar och andra markeringar vid eller på vägen som informerar om hur man ska bete sig som trafikant.
 4. köra

  kö`ra verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: körande, körning (till 1--4 och 6); körsel (till 1)
  Svensk ordbok
 5. amputation

  amputation, att man avlägsnar en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet.

 6. stå

  1stå subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. preteritum

  preteritum, ett finit tempus vars grundbetydelse är förfluten tid, dvs. en tid som i sin helhet ligger före talögonblicket.

 8. fångarnas dilemma

  fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spelteorin.

 9. bilism

  bilism, bilens transportroll i samhället, särskilt när den betraktas i samband med förflyttningsmöjligheter, lokalisering, ekonomi, miljö, säkerhet m.m.
 10. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.