1. amputation

  amputation, att man avlägsnar en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet.

 2. preteritum

  preteritum, ett finit tempus vars grundbetydelse är förfluten tid, dvs. en tid som i sin helhet ligger före talögonblicket.

 3. skidsport

  skidsport, motionsverksamhet och tävlingar på snö med skidor och brädor.

 4. avancering

  avancering innebär att en jakthund på förarens kommando avance går fram och kör upp en fågel för att få den i skottläge.
 5. fångarnas dilemma

  fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spelteorin.

 6. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.
 7. Sven-Erik Bäck

  Bäck, Sven-Erik, 1919–94, tonsättare.
 8. Introitus

  Introitus, den efter kyrkoåret växlande ingångssången i mässan enligt romersk liturgi, ursprungligen bestående av psaltarverser (senare endast en) med av kören upprepad antifon.
 9. spårvagn

  spårvagn, vagn byggd för att användas på spårväg.
 10. Kajsa Reingardt

  Reingardt, Kajsa, född 1957, skådespelerska och sångerska, utbildad vid Statens scenskola i Malmö 1977–80.