1. klassicism

    klassicism, i vid bemärkelse estetisk riktning som söker sina förebilder i den grekiska och romerska antiken.
  2. Nobelpris

    Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.