1. motorik

  motorik, rörelseförmåga, rörelsemönster; även studiet av hur människans rörelser utvecklas och lärs in.

 2. agrarsamhälle

  agrarsamhälle, sammanfattande benämning på en statlig eller regional enhet vars näringsliv domineras av jordbruk med binäringar.
 3. ANC

  ANC, African National Congress, Afrikanska nationalkongressen, politiskt parti i Sydafrika, regeringsparti sedan 1994, dessförinnan den ledande motståndsorganisationen i apartheidpolitikens Sydafrika.

 4. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 5. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.

 6. Pál Teleki von Szék

  Teleki von Szék, Pál, 1879–1941, greve, ungersk politiker, regeringschef 1920–21 och från 1939.
 7. Geijeraffären

  Geijeraffären, politisk händelsekedja där dåvarande justitieminister Lennart Geijer i en hemlig promemoria nämndes som en potentiell säkerhetsrisk då han misstänktes köpa sexuella tjänster av prostituerade med anknytning till Polens underrättelsetjänst.

 8. gymnasium

  gymnasium, skola med uppgift att förbereda för högre studier vid universitet, högskola och akademi.
 9. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 10. PKK

  PKK, förkortning för kurdiska Partia Karkaren Kurdistan, Kurdistans arbetarparti, grundat 1978 i Turkiet som ett marxist-leninistiskt parti av bland andra Abdullah Öcalan.