1. Hermann Hesse

  Hesse, Hermann, född 2 juli 1877, död 9 augusti 1962, tysk författare, bosatt i Schweiz från 1912, schweizisk medborgare 1923, Nobelpristagare i litteratur 1946.
 2. enosis

  enosis, grek-cypriotiskt program för anslutning av Cypern till Grekland.
 3. brandmur

  brandmur, brandvägg , vägg i en byggnad vilken har till uppgift att hindra spridning av brand mellan sektioner av byggnaden eller till en annan byggnad.
 4. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 5. Gustaf V

  Gustaf V var Sveriges kung från 1907 till sin död 1950. Han föddes 1858 på Drottningholms slott.

 6. Cypern

  Cypern, ö i nordöstra Medelhavet.

 7. specialpedagogik

  specialpedagogik, dels ett kunskapsområde inom högskolan, dels ett verksamhetsområde inom skolväsendet, jämför specialundervisning.
 8. världssamfundet

  världssamfundet, det internationella samfundet, politisk sammanfattande benämning på FN och dess medlemsstater, liksom andra internationella institutioner med kompetens att fatta beslut med verkan för de internationella relationerna.

 9. Jugoslavien

  Jugoslavien hette tidigare ett land på Balkanhalvön.

 10. fjällfauna

  fjällfauna, djurlivet i bergstrakter, främst ovanför skogsgränsen.