1. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 2. fideikommiss

  fideikommiss, egendom som till följd av förordnande, fideikommissbrev eller testamente för alltid ska stanna inom viss släkt.
 3. valdeltagande

  valdeltagande, andel av de röstberättigade som deltar i ett allmänt val eller folkomröstning.

 4. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 5. delirium tremens

  delirium tremens, syndrom som uppkommer efter abstinens från alkohol eller beroendeskapande läkemedel, främst bensodiazepiner.

 6. ekologisk teknik

  ekologisk teknik, mjuk teknik , anpassad teknik, teknik som är resurssnål och skonsam mot miljön.
 7. Ali Abdullah Saleh

  Saleh, Ali Abdullah, Ali Abdallah Salih, arabiska ˙Alī ˙Abd Allāh Ṣāliḥ, 1942–2017, jemenitisk militär och politiker.

 8. Karen Armstrong

  Armstrong, Karen, född 14 november 1944, brittisk författare med inriktning på religionshistoria.
 9. babykläder

  babykläder, spädbarnskläder, de kläder som barnet bär innan det lärt sig att gå, dvs. ungefär under sitt första levnadsår.
 10. Italien

  Italien, stat i södra Europa.